10. sınıfta yine öğrencilerimizin TYT sınavı müfredatını içeren bir yıl olduğu için bir önceki yıl gibi konular ve kullanılan soru formatları sınav içeriğine uygundur.

Bu yılın bir diğer önemi 11. sınıfta alan seçecek öğrencilerin kazanımlarının ölçülmesi ve meslek seçimi için testler yapılarak doğru yönlendirilmeleridir.