KURS PROGRAMLARIMIZ

9.sınıf ve 10.sınıf öğrencileri için özel ders paketleri ile okula destek çalışmaları uygulanmaktadır.
11.sınıf, 12.sınıf ve mezun öğrencilere 5 veya 10 kişilik sınıflarda ders programı, birebir etütler, okula destek çalışmaları ve eksik tamamlama çalışmalarını içeren bir eğitim programı uygulanmaktadır.


EĞİTİM KOÇLARI

Derslerin başlamasından bir süre sonra, öğrencinin koçu kendisine atanır. Eğitim koçlarımız, arkadaş, mentor, terapist, danışman ve çalışma programı hazırlayıcısı kimliklerinin ardında aslında öğrencilerimizin içindeki sesi ve farkındalıklarını açığa çıkaran yol arkadaşlarıdır. Koçlar zaman içinde öğrencinin psikolojik özellikleri hakkında (sınav kaygısı, odaklanma sorunları, ders çalışma performansı) çeşitli bilgileri toplar ve bu konularda gerekli çalışmaları yaparlar.

ÖZEL DERSLERİN PROGRAMLANMASI

Hafta sonu yapılan sınavlar özel bir yazılımla analiz edilir. Öğrencinin hangi dersin, hangi konusunun hangi bölümünden soru kaçırdığı tespit edilir. Koç öğrenci ile yaptığı haftalık görüşmesinde bu eksikliğin bilgi eksikliğindenmi yoksa stres, kaygı gibi psikolojik nedenlerdenmi kaynaklandığını tespit eder. Eğer bilgi eksikliğinden kaynaklanıyorsa, alınması gereken özel dersi programlar. Performans düşüklüğünde psikolojik nedenler söz konusu ise gerekli çalışmalara öğrencinin özelinde hemen başlar.

ÖDEV KONTROLÜ

Branş öğretmenleri her hafta, devam eden  ve geçmişte kalan konular ile ilgili ödev verip,bir sonraki ders ödevlerin yapılıp yapılmadığını kontrol  ederler.Yapılmama durumunda yada eksik yapılmada yine bu eyleme uygun bir yazılımla öğrencinin koçunu bilgilendirirler.Koç öğrencisi ile görüşmesinde bu konu ile ilgili gerek görürse öğrenciye haftalık ders çalışma programı yapar ve programı her hafta kontrol eder.

VELİ BİLGİLENDİRİLMESİ

Eğitim koçları öğrencisinin sınav performasları, dereceleri, ders çalışma potansiyelleri, psikolojik gereksinimleri hakkında 45 günde bir veli ile görüşüp bilgi paylaşımında bulunurlar.